För dig som elinstallatör

IN ELTEST utförs genom en statuskontroll av elanläggningen. Målsättningen är att avslöja de fel och brister som utgör fara för person eller sakskada. Bedöm anläggningen efter de föreskrifter som gällde när installationen utfördes, men glöm inte att du också behöver ta hänsyn till de föreskrifter som gäller idag.

Genom testet och protokollet ska kunden göras uppmärksam på fel och brister som utgör en fara i elanläggningen. Om kunden vill, kan den också få råd och tips om energiförbrukning och elkomfort, det vill säga en bekväm, säker och ändamålsenlig installation med en rimlig energikostnad. Målsättningen är att installationen ska uppfylla kraven i Elsäkerhetsverkets föreskrifter.