Information IN Eltest

Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. Ju fler år som går, desto större risk att något händer med din anläggning som kan leda till allvarliga skador och i värsta fall att någon förolyckas. Har elinstallationen i din bostad passerat bäst-föredatum? Tänk också på att nya elinstallationer som är felaktigt utförda kan vara förödande för liv och egendom.

Säkrare att bo i, lättare och sälja och köpa

När eltestet är utfört får du ett protokoll som visar eventuella anmärkningar på din elanläggning. Du får även en dekal som placeras på centralen när alla eventuella 
fel är åtgärdade. Protokollet är värdefullt, inte minst om bostaden ska säljas. Bara IN elinstallatörer kan göra IN ELTEST. Eltestet kan endast utföras av medlemmar i Installatörsföretagen (IN).

Din närmaste elinstallatör hittar du här.

IN ELTEST gör livet tryggare

Det luriga med elinstallationer är att du oftast inte kan se riskerna med blotta ögat. Eftersom du är ansvarig för elanläggningen i din bostad, bör du låta en elinstallatör göra en IN ELTEST.

Testet är en grundlig besiktning. Elinstallatören testar centralen och säkringar, kollar uttag och kablar, gör stickprovskontroller i dosor och strömbrytare. Den tar pulsen på elanläggningen och ger besked om dess säkerhet, komfort, ekonomi och tekniska standard. I din hand får du ett utförligt protokoll. Du ser om elanläggningen har fullgod säkerhet eller om fel behöver rättas till, antingen för att anläggningen ska uppfylla gällande föreskrifter eller för att öka komforten. Visar testet att din elanläggning inte är säker eller att den kan bli bättre, kan elinstallatören lämna kostnadsförslag på åtgärderna.

Låt elinstallatören gå husesyn

Passa på att fråga elinstallatören om tips för säkrare el. Vill du vara riktigt på säkra sidan låter du installatören gå igenom din bostads elinstallationer och åtgärda det som kan behövas, till exempel att montera petskyddade uttag och installera jordfelsbrytare. En jordfelsbrytare anses förhindra nio elolyckor av tio.

Frågelista för fastighetens elinstallation

Det ligger både i säljarens och köparens intresse att informera om, respektive bli informerad om, alla eventuella fel och defekter som en fastighets elanläggning är behäftad med.

Genom att säljaren påtalar en brist i fastigheten i en frågelista för fastighetens elinstallation som bifogas köpeavtalet ger detta signaler till att säljare bör undersöka elinstallationen ytterligare, genom t ex ett IN ELTEST.

Här kan du ladda ned en frågelista för fastighetens elinstallation i PDF-format. Klicka här.