Närvarostyrd belysning

Sverige svarar belysningen för en stor del av elförbrukningen i våra hus. Knappast någon skulle väl drömma om att låta bilen stå på tomgång över natten, men just så hanteras belysningsfrågorna på många håll i vårt land. På ett enda år förbrukar vi el motsvarande nästan 4 miljoner liter bensin för att lysa upp fastigheter där ingen vistas – i pengar blir det bortemot 50 miljoner kronor!

En mycket stor del av pengarna kan sparas med lätt installerad modern teknik som hjälper till att släcka när ljuset inte behövs. Tekniken är lämplig på såväl inomhus- som utomhusbelysning.

Detektorer för rörelse, närvaro och skymning

Närvarodetektorer reagerar på förändringar i värmestrålningen som uppkommer när någon vistas i ett rum, är det tomt släcks ljuset. De har hög känslighet och kan upptäcka små rörelser även i stora rum. Tändningen kan vara såväl manuell som automatisk, olika metoder passar på olika platser. Det fungerar också vid s.k. blandljus där det finns många olika typer av ljuskällor i rummet och där dagsljus blandas med konstljus. Effektiva för utrymmen med många fönster där det kommer in mycket solljus, men också vid normalt insläpp. Användbart för vanliga rum i en villa, kontor m.m.

Rörelsedetektorer är en enklare variant som känner av värme i kombination med rörelser. Dessa passar bäst där det är minimalt ljusinsläpp eller inget alls. Rörelsedetektorn kan känna av stora rörelser på små ytor eller utomhus, t.ex. för att ge ett välkomnande ljus när någon närmar sig entrén, men också ett ljus som avskräcker objudna gäster utan att slösa med energin. Effektiva för t.ex. källare, förrådslokaler, hallar och toaletter.

Skymningsrelä reagerar på dagsljusnivån. En sådan detektor kan styra tidpunkterna för släckning och tändning i rum som nås av dagsljuset. Ute och inne dag och natt. Det är perfekt om man vill tända och släcka utebelysningen. Det går också att kombinera med ett tidur. Vilken detektor man väljer beror på rummets storlek, form och utnyttjande. Alla dessa varianter finns det kombinationer av.

Tjäna på varmluften

Närvarodetektorerna kan också spara genom att styra ventilationen – det kostar stora pengar att värma upp ett hus där man i onödan ventilerat ut den varma luften. Det finns också detektorer som mäter luftkvalitén, vilket ger ytterligare besparingsmöjligheter.

Bättre ljus för mindre pengar

Allt det här är relativt enkel och billig utrustning som betalar sig snabbt. Men du behöver fackmannens hjälp för att välja rätt i det breda utbudet av detektorer. Vänd dig till honom eller henne så får du råd med bättre ljus när det verkligen behövs, samtidigt som driftskostnaderna sjunker rejält.

Det lönar sig alltid att släcka

Att slå av och på lyset ofta drar ingen extra energi. Slitage på lampan blir däremot lite högre. Men tack vare den kortare totala inkopplingstiden blir belysningsintervallerna längre än tidigare. Det lönar sig så gott som alltid att släcka, även för så korta perioder som en kvart.