Förklaring av termer

Säkerhetsfrågor

S1 Påpekanden som inte bedöms innebära omedelbar fara för person, husdjur och egendom, men som bör åtgärdas i anläggningen.
S2 Påpekanden som inte bedöms innebära omedelbar fara för person, husdjur och egendom, men som bör åtgärdas i anläggningen.
K Påpekanden som inte bedöms innebära omedelbar fara för person, husdjur och egendom, men som bör åtgärdas i anläggningen.
E Påpekanden som inte bedöms innebära omedelbar fara för person, husdjur och egendom, men som bör åtgärdas i anläggningen.

Beteckningar

TN-C-S och TN-S

Beteckningarna utgörs av facktermer för fördelningssystem avsedda att ge information till elteknikföretaget.

Snedbelastning

De flesta av hemmets elektriska apparater ansluts till en fas, dvs 230 V. Snedbelastning är en ojämn belastning på faserna. En del kraftiga apparater som t.ex. spis, kopplas till alla tre faserna för att undvika att belastningen blir för stor på en fas och som följd att säkringen går.

Jordfelsbrytare

Påpekanden som inte bedöms innebära omedelbar fara för person, husdjur och egendom, men som bör åtgärdas i anläggningen.

Isolationsresistans

Läckström (en elektrisk ström som utan att det är fel i anläggningen flyter till jord eller till ledande del som inte tillhör anläggningen) är en god indikator på hur bra isolationen är. Hög läckström betyder låg isolationsresistans och kan då störa den normala driften på utrustning.