Modern elkomfort

Låt elinstallatören gå husesyn

Passa på att fråga elinstallatören om tips för säkrare el. Vill du vara riktigt på säkra sidan låter du installatören gå igenom din bostads elinstallationer och åtgärda det som kan behövas, till exempel att montera petskyddade uttag och installera jordfelsbrytare. En jordfelsbrytare anses förhindra nio elolyckor av tio.

Säkrare att bo i, lättare att sälja

När eltestet är utfört och eventuella fel åtgärdade får du klara papper på hemmets goda elstandard och en
 skylt som placeras på gruppcentralen. Kvalitetsbeviset är värdefullt, inte minst om bostaden ska säljas.

Eltestet kan endast utföras av medlemmar i Installatörsföretagen (IN).