IN ELKONTROLL – vänder sig mot företag

En fastighetsägare kan enkelt leva upp till sitt ansvar genom att teckna ett serviceavtal, IN ELKONTROLL, med en Elinstallatör som är ansluten till IN. Avtalet med går ut på att en Elinstallatör systematiskt ser över elanläggningen så att den bland annat ger ”nödvändig säkerhet för personer och egendom”.

För att underlätta pappersarbetet har IN tagit fram ett komplett paket av checklistor och blanketter, “Startpaket för IN ELKONTROLL”.

Beställ paketet på IN Förlag
IN ELKONTROLL – vänder sig mot företag