Självtest

Klicka i Ja/Nej i rutorna efter frågorna så får du automatiskt en uppfattning om hur din bostads elsäkerhet ser ut.

Ja Nej Mina poäng
Är din elanläggning äldre än 10 år?
Har du själv gjort installationer i din elanläggning?
Är hela din elanläggning utförd med jordade uttag?
Har din elanläggning en eller flera jordfelsbrytare?
Brukar dina säkringar (proppar) lösa ut?
Har du barn under 3 år hemma?
Har du petskydd på dina eluttag?
Är det mer än 10 år sedan du kontrollerade din elanläggning?
DINA POÄNG:
Sök din elinstallatör som kan utföra IN Eltest