Skatteavdrag

Köpa en fastighet – gör en IN Eltest före

Brister i elinstallationen betraktas vanligen inte som ”dolda fel” i samband med en fastighetsöverlåtelse. Det är du själv som köpare som måste ta reda på i vilket skick elinstallationen i fastigheten har. För de flesta är detta nära nog omöjligt att klara av utan specialkunskaper. Att upptäcka eventuella brister i efterhand kan bli betydligt dyrare än vad man betalat för en besiktning.

Olika skatteavdrag för konsumenter

IN ELTEST är avdragsgillt i samband med köp eller försäljning av bostad

Mäklarprovision, värdering, besiktning, annonser, juridisk hjälp och tillfällig magasinering vid försäljning av en bostad är också avdragsgillt i deklarationen. Däremot är inte städning, packning och flyttransport avdragsgillt, utan räknas som levnadskostnader av Skatteverket.

ROT-avdraget gäller då fel ska rättas till som upptäcktes vid en IN ELTEST

Om en elinstallatör har genomfört en IN ELTEST och upptäckt fel eller brister i en elanläggning kan avdrag göras om det gäller underhåll, renovering, ombyggnad eller tillbyggnad.

Elinstallatören måste inneha F-skattsedel. Skattereduktionen är 30 procent av arbetskostnaden, dock max 50 000 kronor per person och år. Avdraget gäller per person. Är det två ägare till en bostad får varje ägare utnyttja avdraget.

För mer information, läs mer på www.rot-avdraget.se

Krav på dokumentation

Riksdagen beslutade att införa högre krav på dokumentation och kostnadsredovisning före utbetalning av ROT-ersättning till företag. Enligt nätverket Byggbranschen i samverkan (BBIS), där Installatörsföretagen (IN) ingår, är det en bra förändring som kommer göra det svårare att utnyttja avdraget på fel sätt.

Ett företag som har utfört arbeten inom ramen för ROT ska på fakturan tydligt lista antal arbetade timmar, debiterade kostnader för material och debiterade kostnader för annat än hushållsarbete och material. Det ska också framgå tydligt vilken typ av arbete som har utförts. Syftet är att ge Skatteverket en tydligare bild av det utförda hushållsarbetet och genom detta bättre verktyg för kontroller.

De nya kraven gäller från och med den 1 januari 2015.

Frågor

För frågor om ROT-avdraget kontakta: Lovisa.Elmgren@installatorsforetagen.se