Svaga punkter

När du får en IN ELTEST genomförd ser vi över bl a följande områden:

Hur elsäkert är ditt hem?

Är du alldeles säker på att din familj, släkt och vänner inte riskerar att få ström genom kroppen på grund av exempelvis en sprucken gummiisolering på en sladd eller att skadedjur har förstört kablar, kopplingar är felaktigt utförda och att jordade uttag saknas?

Kan du helt lita på att din bostad inte börjar brinna genom att elsystemet belastas mer än det byggdes för? Har du installerat exempelvis inbrottslarm, infravärme på uteplatsen, automatisk utebelysning eller tidur för motorvärmare? Men inte dimensionerat elanläggningen därefter.

IN ELTEST gör livet tryggare

Det luriga med elinstallationer är att du oftast inte kan se riskerna med blotta ögat. Eftersom du är ansvarig för elanläggningen i din bostad, bör du därför låta en elinstallatör att göra ett IN ELTEST. Det tar pulsen på elanläggningen och ger besked om dess säkerhet, komfort, ekonomi (till exempel energiförbrukning) och tekniska standard.

Testet är en grundlig besiktning

Elinstallatören testar gruppcentraler och säkringar, kollar ledningar och kablar, gör stickprovskontroller av kopplingar, eluttag och strömbrytare.

I din hand får du ett utförligt protokoll. Du ser om elanläggningen har fullgod säkerhet eller om fel behöver rättas till, antingen för att anläggningen ska uppfylla gällande föreskrifter eller för att förhindra direkt livsfara. Visar testet att din elanläggning kan bli säkrare, kan elinstallatören uppskatta vad det kostar att åtgärda felen.