Elvärme

I många äldre hus finns gammal elvärme kvar. Dåtidens teknik innebar element med mekaniska, knäppande, termostater, bränt damm – och en ojämn temperatur både i rummet och på radiatorns yta och med en alldeles onödigt hög elräkning.

Stigande elpriser, miljöpolitiska strömningar och myndighetsdirektiv har gjort många tveksamma till direktverkande el som värmekälla. Men väldigt mycket har hänt sedan dess!

Faktum är att direktverkande el är en både effektiv, ekonomisk och ekologiskt hållbar uppvärmningsmetod, särskilt om man väljer grön el. El är den enda energiform som kan överföras långa sträckor med minimala förluster, i motsats till exempelvis fjärrvärme. De låga installations- och underhållskostnaderna är andra viktiga fördelar.

Ju energisnålare huset är, desto mer talar för elvärme. Element med moderna termostater utnyttjar ”gratisvärmen” från människor, belysning och solinstrålning.

Att i ett befintligt hus gå över från direktverkande el till olika former av vattenburna system (som t.ex. fjärrvärme) låter sig knappast göras, det kräver mycket omfattande ombyggnader och är sällan ekonomiskt försvarbart ens på mycket lång sikt.