Sluta leta efter säkringarna

Dvärgbrytare (automatsäkringar) har de senaste åren allt mer trängt undan säkringarna i centralerna och är nu det i särklass vanligaste gruppskyddet för kablar och ledningar i bostäder, kontor, industri, butiker och offentliga lokaler.

Vad är en Dvärgbrytare och hur fungerar den?
Det är en mekanisk apparat som innehåller både överströmsskydd och kortslutningsskydd, de finns med olika karakteristiker (utlösningskurvor).

Varför ska man då använda dvärgbrytare?
Med dvärgbrytare behöver man inte leta efter och byta säkring, man åtgärdar felet och slår sedan till den igen. Kapslingen är mindre än motsvarande central för smältsäkringar. Flexibiliteten är mycket stor då dvärgbrytaren också är en del av ett helt system. Det gör att det i samma kapsling går att kombinera olika funktioner som exempelvis ljusreglering med reläer, dimmer eller skymningskopplare, tidstyrningar med ur, jordfelsskydd, transformatorer för dörrklocka m.m.