ROT-avdrag

2004 fick Sverige ROT-avdraget. År 2011 kunde Skatteverket konstatera att hela 90 procent inte tyckte det var ok att köpa ROT-tjänster av oseriösa entreprenörer utan att betala skatt. Tack vare subventionen hade ett köpbeteende och inställning till hantverkare ändrats. Tyvärr sänktes ROT-avdraget från 50 procent av arbetskostnaden till 30 procent 2016. Medan taket på 50 000 kr/person och beskattningsår förblev oförändrat.

Självklart är branschen positiva till att incitamentet för konsumenten att välja seriösa entreprenörer finns kvar. Men sänkningen drabbar de mindre jobben där det är minst lika viktigt att konsumenten köper säkra och klimatsmarta val från seriösa entreprenörer. Konsekvensen av mer svartjobb är ökad otrygghet, minskade skatteintäkter och att en redan ojämlik konkurrenssituation mellan seriösa och oseriösa företag kantrar än mer mot de oseriösa.

Den på sikt allvarligaste risken med att inte återinföra fullt ROT-avdrag är att det förhindrar omställningen till ett energismart samhälle – konsumenterna måste få en sporre att välja seriösa klimatentreprenörer när de renoverar.
Se hur 30 procent som ROT-avdrag blir jämfört med tidigare 50 procent

Arbetskostnad Tidigare kostnad med 50% avdrag Gällande kostnad med 30% avdrag Kostnadsökning
10 000 kr 5 000 kr 7 000 kr 2 000 kr
25 000 kr 12 500 kr 17 500 kr 5 000 kr
50 000 kr 25 000 kr 35 500 kr 10 000 kr
100 000 kr 50 000 kr 70 000 kr 20 000 kr
125 000 kr 75 000 kr 87 500 kr 12 500 kr
150 000 kr 100 000 kr 105 000 kr 5 000 kr
175 000 kr 125 000 kr 125 000 kr 0 kr

Obs! Uträkningen i tabellen ovan gäller avdragsrätten för en person, man har rätt till maximalt avdrag med 50 000 kr per person och år för ROT. För RUT-tjänster har avdragsrätten sänkts från 50 000 kr till 25 000 kr för personer som inte fyllt 65 år.

Vi är Installatörsföretagen
Denna webbplats drivs av Installatörsföretagen. Våra 3800 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

ROT-avdrag

Du som köpare får skattereduktionen direkt vid betalning. Inom ramarna för maximalt avdrag skall du betala halva arbetskostnaden inklusive momsen till företaget som utfört arbetet. Företaget gör alltså ett preliminärt skatteavdrag direkt vid betalning. Företaget får sedan begära ut den andra hälften av arbetskostnaden hos Skatteverket.

Så här går det till – i kronologisk ordning

  • Du begär in offerter och kommer överens med din hantverkare om att arbetet skall utföras med ROT-avdrag.
  • Villa eller bostadsrätt? Du som bor i villa ska ta fram fastighetsbeteckning samt namn och personnummer för de personer som ska nyttja ROT-avdraget. Du som bor i bostadsrätt ska ta fram bostadsrättsföreningens namn, organisationsnummer och lägenhetsbeteckning. Du ska även ta fram namn och personnummer för de personer som ska nyttja ROT-avdraget.
  • Du tecknar kontrakt med en hantverkare, du kan exempelvis använda Hantverksformuläret från Konsumentverket.
  • Hantverkaren kan kräva att du lämnar ett ”särskilt meddelande”, ett intyg från Skatteverket som visar hur mycket skattereduktion du redan beviljats under året.
  • Hantverkaren genomför arbetet.
  • Du får en faktura på kontrakterat belopp minus skattereduktionsbeloppet. Om ni överenskommit om delbetalningar kommer flera fakturor att komma under arbetets gång.
  • Du betalar fakturan.
  • Hantverkaren begär ersättning på skattereduktionsbeloppet från Skatteverket.
  • Skatteverket betalar ut skattereduktionsbeloppet till hantverkaren och du får en uppgift om att skattereduktionsbeloppet preliminärt tillgodoräknats dig och att det är utbetalt.
  • Du yrkar på skattereduktion när du deklarerar. Skattereduktionen är endast preliminär tills din slutliga skatt fastställts. Du som bor i villa tar fram fastighetsbeteckning samt namn och personnummer för de personer som ska nyttja ROT-avdraget.

Viktigt att komma ihåg

För att minimera risken för missförstånd bör ni skriva in i avtalet att du som köparen är skyldig betala återstoden av kontrakterat belopp, om företaget av någon anledning inte får ut ersättningen från Skatteverket.

Företag kan också komma att vilja ha delbetalningar och korta betalningstider för att kontinuerligt få återbetalning från Skatteverket och därigenom slippa likviditetsbrist i företaget.

Det är viktigt att du är sanningsenlig i dina uppgifter om hur stor del du redan utnyttjat av skattereduktionen, eftersom hantverkarens företag annars kan drabbas likvidmässigt om de inte får ut avdraget belopp från Skatteverket. Du kan också komma att få betala extra kostnader utöver det belopp du blir skyldig företaget.

Bra länkar

Samlad information från Skatteverket om Rot- och rutarbete. Här hittar du till exempel listor över arbeten som ger rätt respektive inte ger rätt till rotavdrag för de olika bostadstyperna, samt vilka krav som arbetet måste uppfylla.

Ta reda på om företaget har F-skatt hos Skatteverket.

Hos Kronofogden kan du, med hjälp av företagets organisationsnummer, ta reda på om företaget finns i fogdens register, saldot på skulden och till vem skulden är.

Är du företagare, Skatteverket har sidor som riktar sig till dig här. Tänk på att du kan använda ROT avdragets kalkylator när du pratar med kund.